0756. உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன்

Rate this post

0756. உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன்

0756. Uruporulum Ulgu Porulumthan

 • குறள் #
  0756
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னார்த்
  தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.
 • விளக்கம்
  மக்கள் இயல்பாய்த் தரும் பொருளும் சுங்கப் பொருளும் தன் பகைவரை வென்று வந்த கப்பப் பொருளும் அரசனுக்குரிய பொருள்களாகும்.
 • Translation
  in English
  Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom’s dues,
  The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues.
 • Meaning
  Unclaimed wealth, wealth acquired by taxes, and wealth (got) by conquest of foes are (all) the wealth of the king.

Leave a comment