0757. அருளென்னும் அன்பீன் குழவி

Rate this post

0757. அருளென்னும் அன்பீன் குழவி

0757. Arulennum Anbin Kuzhavi

 • குறள் #
  0757
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
  செல்வச் செவிலியால் உண்டு.
 • விளக்கம்
  அன்பு என்னும் தாய் பெற்ற அருளென்னும் குழந்தை, பொருள் என்று சொல்லப்படும் செல்வமுடைய வளர்ப்புத்தாயால் வளரும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis love that kindliness as offspring bears:
  And wealth as bounteous nurse the infant rears.
 • Meaning
  The child mercy which is borne by love grows under the care of the rich nurse of wealth.

Leave a comment