0772. கான முயலெய்த அம்பினில்

Rate this post

0772. கான முயலெய்த அம்பினில்

0772. Kaana Muyaleitha Ambinil

 • குறள் #
  0772
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
  பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது.
 • விளக்கம்
  காட்டில் ஓடும் முயலைப் பிழையாமல் எய்த அம்பை ஏந்துவதை விட, யானையை எரிந்து பிழைத்த வேல் ஏந்துதல் சிறப்பாகும்.
 • Translation
  in English
  Who aims at elephant, though dart should fail, has greater praise.
  Than he who woodland hare with winged arrow slays.
 • Meaning
  It is more pleasant to hold the dart that has missed an elephant than that which has hit hare in the forest.

Leave a comment