0774. கைவேல் களிற்றொடு போக்கி

Rate this post

0774. கைவேல் களிற்றொடு போக்கி

0774. Kaivel Kalitrodu Pokki

 • குறள் #
  0774
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
  மெய்வேல் பறியா நகும்.
 • விளக்கம்
  கையில் வைத்திருந்த வேலை யானை மீது எறிந்து துரத்திவிட்டு, மேல்வரும் யானைமீது எறிய வேல் தேடித் திரிகின்ற வீரன், தன் மார்பில் பாய்ந்து கிடந்த பகைவரின் வேலைப் பிடுங்கி மகிழ்வான்.
 • Translation
  in English
  At elephant he hurls the dart in hand; for weapon pressed,
  He laughs and plucks the javelin from his wounded breast.
 • Meaning
  The hero who after casting the lance in his hand on an elephant, comes (in search of another) will pluck the one (that sticks) in his body and laugh (exultingly).

Leave a comment