0776. விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம்

Rate this post

0776. விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம்

0776. Vizhuppun Padaathanaal Ellaam

 • குறள் #
  0776
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைச் செருக்கு (Padaich Cherukku)
  Military Spirit
 • குறள்
  விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
  வைக்கும்தன் நாளை எடுத்து.
 • விளக்கம்
  வீரன் போரில் புண்படாத நாட்களை, தன் வாழ்நாளில் வீணே கழித்த நாட்களாக எண்ணி வருந்துவான்.
 • Translation
  in English
  The heroes, counting up their days, set down as vain
  Each day when they no glorious wound sustain.
 • Meaning
  The hero will reckon among wasted days all those on which he had not received severe wounds.

Leave a comment