0782. நிறைநீர நீரவர் கேண்மை

5/5 - (1 vote)

0782. நிறைநீர நீரவர் கேண்மை

0782. Niraineera Neeravar Kenmai

 • குறள் #
  0782
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
  பின்னீர பேதையார் நட்பு.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையவர் நட்பு சந்திரனது பிறை நிறைவது போல நாள்தொறும் வளரும் தன்மையுடையது; அறிவில்லாதவர் நட்பு நிறைமதி பின் குறைவதுபோல நாள்தொறும் குறையுந்தன்மை யுடையது.
 • Translation
  in English
  Friendship with men fulfilled of good Waxes like the crescent moon;
  Friendship with men of foolish mood, Like the full orb, waneth soon.
 • Meaning
  The friendship of the wise waxes like the new moon; (but) that of fools wanes like the full moon.

Leave a comment