0785. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா

Rate this post

0785. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா

0785. Punarchchi Pazhaguthal Vendaa

 • குறள் #
  0785
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
  நட்பாங் கிழமை தரும்.
 • விளக்கம்
  நட்புக்குச் சேர்ந்திருத்தலும், பழகுதலுமாகிய காரணங்கள் வேண்டாம். ஒத்த உணர்ச்சியே நட்பு எற்படுதற்குரிய உரிமையைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  Not association constant, not affection’s token bind;
  ‘Tis the unison of feeling friends unites of kindred mind.
 • Meaning
  Living together and holding frequent intercourse are not necessary (for friendship); (mutual) understanding can alone create a claim for it.

Leave a comment