0786. முகநக நட்பது நட்பன்று

Rate this post

0786. முகநக நட்பது நட்பன்று

0786. Muganaga Natpathu Natpandru

 • குறள் #
  0786
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து
  அகநக நட்பது நட்பு.
 • விளக்கம்
  ஒருவருடன் முகம் மட்டும் மலரும் வகையில் நட்புக் கொள்வது நட்பன்று; அன்பால் மனமும் மலர நட்புக் கொள்வதே நட்பாகும்.
 • Translation
  in English
  Not the face’s smile of welcome shows the friend sincere,
  But the heart’s rejoicing gladness when the friend is near.
 • Meaning
  The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in the smiles of the heart is true friendship.

Leave a comment