பஞ்சதந்திர கதைகள் (Panchatantra stories in Tamil)

பஞ்சதந்திர கதைகள் (Panchatantra stories)

4 Comments

 1. uma maheswari M
  it 's very nice story
  Reply June 29, 2016 at 4:26 pm
 2. ARUN KUMAR Arun Kumar M G
  Medavakkam
  Reply November 22, 2018 at 8:29 pm
 3. Parun
  Too long for a children story
  Reply November 30, 2018 at 1:27 pm
 4. Vellaiappan
  I expect nice moral
  Reply August 17, 2019 at 10:06 pm

Leave a comment