அக்பர் பீர்பால் கதைகள் (Akbar birbal Stories in Tamil)

அக்பர் பீர்பால் கதைகள் (Akbar birbal Stories)

அக்பரின் சபையிலிருந்த பீர்பால் தன்னுடைய அறிவு, சாமர்த்தியம், நகைச்சுவை ஆகியவற்றுக்காக மிகப்பிரபலமானவர். எந்த ஒரு பிரச்சினையையும், தன் மதியூகத்தால் ஆராய்ந்து அதற்குரிய தீர்வை நகைச்சுவை ததும்ப வெளிப்படுத்துவதில் அவருக்கு நிகரில்லை.

5 Comments

 1. gowri
  nice
  Reply February 6, 2016 at 2:08 pm
 2. pravin
  Haslam. ........
  Reply May 25, 2016 at 10:03 pm
 3. Parthi
  Be Happy
  Reply August 16, 2016 at 3:16 pm
 4. govind
  nice
  Reply October 20, 2016 at 8:53 pm
 5. dhanapal
  super
  Reply August 17, 2018 at 2:59 pm

Leave a comment