1082. நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல்

Rate this post

1082. நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல்

1082. Nokkinaal Nokkethir Nokkuthal

 • குறள் #
  1082
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
  தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.
 • விளக்கம்
  அழகிய பெண், என் பார்வைக்கு எதிரே பார்த்தல், தாக்கவரும் ஒரு தெய்வப் பெண் சேனையையும் கொண்டு வந்தாற்போன்ற ஒரு தன்மையை உடையது.
 • Translation
  in English
  She of the beaming eyes, To my rash look her glance replies,
  As if the matchless goddess’ hand Led forth an armed band.
 • Meaning
  This female beauty returning my looks is like a celestial maiden coming with an army to contend against me.

Leave a comment