1083. பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை

Rate this post

1083. பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை

1083. Pandariyen Kootren Pathanai

 • குறள் #
  1083
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
  பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.
 • விளக்கம்
  கூற்று என்று சொல்லப்படுவதை முன்பு நான் கண்டறியேன்; இன்று நான் அதனை அறிந்து கொண்டேன்; அது பெண் தன்மையோடு போர் செய்யும் கண்களை உடையது.
 • Translation
  in English
  Death’s form I formerly Knew not; but now ’tis plain to me;
  He comes in lovely maiden’s guise, With soul-subduing eyes.
 • Meaning
  I never knew before what is called Yama; I see it now; it is the eyes that carry on a great fight with (the help of) female qualities.

Leave a comment