1086. கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின்

Rate this post

1086. கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின்

1086. Kodumpuruvam Kodaa Maraippin

 • குறள் #
  1086
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
  செய்யல மன்இவள் கண்.
 • விளக்கம்
  வளைந்த புருவங்கள் நேராக நின்று மறைத்தால் இவள் கண்கள் நடுங்குவதற்குக் காரணமான துன்பத்தைச் செய்யமாட்டா.
 • Translation
  in English
  If cruel eye-brow’s bow, Unbent, would veil those glances now;
  The shafts that wound this trembling heart Her eyes no more would dart.
 • Meaning
  Her eyes will cause (me) no trembling sorrow, if they are properly hidden by her cruel arched eyebrows.

Leave a comment