1089. பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும்

Rate this post

1089. பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும்

1089. Pinaiyer Madanokkum Naanum

 • குறள் #
  1089
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தகையணங்குறுத்தல் (Thagaiyanangkuruththal)
  Beauty’s Dart
 • குறள்
  பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
  அணியெவனோ ஏதில தந்து.
 • விளக்கம்
  பெண்மான் போன்ற அழகிய அச்சப்படும் பார்வையையும், நாணத்தையும் இயற்கையாக உடைய இவளுக்கு வேறு அணிகளை உண்டாக்கி அணிவதால் பயனில்லை.
 • Translation
  in English
  Like tender fawn’s her eye; Clothed on is she with modesty;
  What added beauty can be lent; By alien ornament?
 • Meaning
  Of what use are other jewels to her who is adorned with modesty, and the meek looks of a hind ?

Leave a comment