1091. இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது

Rate this post

1091. இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது

1091. Irunokku Ivalunkan Ullathu

 • குறள் #
  1091
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  இருநோக்கு இவளுண்கண் உள்ளது ஒருநோக்கு
  நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து.
 • விளக்கம்
  இவளுடைய மையுண்ட கண்களுக்கு இரண்டு வகையான பார்வைகள் உண்டு; ஒரு பார்வை நோய் செய்யும்; மற்றொரு பார்வை அந்நோய்க்கு மருந்தாகும்.
 • Translation
  in English
  A double witchery have glances of her liquid eye;
  One glance is glance that brings me pain; the other heals again.
 • Meaning
  There are two looks in the dyed eyes of this (fair one); one causes pain, and the other is the cure thereof.

Leave a comment