1092. கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம்

Rate this post

1092. கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம்

1092. Kankalavu Kollum Sirunokkam

 • குறள் #
  1092
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
  செம்பாகம் அன்று பெரிது.
 • விளக்கம்
  எனக்குத் தெரியாமல் என்னை பார்க்கும் இவள் கண்ணின் சிறு பார்வை, என்னுடைய விருப்பத்தில் சரிபாதி அளவன்று; அதைவிடப் பெரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  The furtive glance, that gleams one instant bright,
  Is more than half of love’s supreme delight.
 • Meaning
  A single stolen glance of her eyes is more than half the pleasure (of sexual embrace).

Leave a comment