1095. குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால்

Rate this post

1095. குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால்

1095. Kurikkondu Nokkaamai Allaal

 • குறள் #
  1095
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
  சிறக்கணித்தாள் போல நகும்.
 • விளக்கம்
  இவள் என்னை நேரே பார்க்கவில்லையேயன்றி, ஒரு கண்ணைச் சுருக்கியவள்போல என்னைப் பார்த்து மகிழ்வாள்.
 • Translation
  in English
  She seemed to see me not; but yet the maid
  Her love, by smiling side-long glance, betrayed.
 • Meaning
  She not only avoids a direct look at me, but looks as it were with a half-closed eye and smiles.

Leave a comment