1098. அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான்

Rate this post

1098. அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான்

1098. Asaiyiyarku Undaandor Yeyaryaan

 • குறள் #
  1098
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
  பசையினள் பைய நகும்.
 • விளக்கம்
  நான் தலைவியைப் பார்க்க, அவள் அன்போடு சிரித்தாள்; அதனால், மெல்லிய இயல்பினையுடைய அவளது சிரிப்பில் ஒரு குறிப்பு உண்டு.
 • Translation
  in English
  I gaze, the tender maid relents the while;
  And, oh the matchless grace of that soft smile!
 • Meaning
  When I look, the pitying maid looks in return and smiles gently; and that is a comforting sign for me.

Leave a comment