1100. கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின்

Rate this post

1100. கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின்

1100. Kannodu Kaninai Nokkokkin

 • குறள் #
  1100
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
  என்ன பயனும் இல.
 • விளக்கம்
  கண்களோடு கண்கள் பார்வையால் ஒத்திருப்பனவாயின், அவர்கள் வாயிலிருந்துவரும் சொற்களால் ஒரு பயனும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  When eye to answering eye reveals the tale of love,
  All words that lips can say must useless prove.
 • Meaning
  The words of the mouths are of no use whatever, when there is perfect agreement between the eyes (of lovers).

Leave a comment