1102. பிணிக்கு மருந்து பிறமன்

Rate this post

1102. பிணிக்கு மருந்து பிறமன்

1102. Pinikku Marundhu Piraman

 • குறள் #
  1102
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை
  தன்நோய்க்குத் தானே மருந்து.
 • விளக்கம்
  நோய்க்கு மருந்தாவன நோயல்லாத பிறபொருள்கள்; அழகிய அணிகள் அணிந்தவளால் உண்டான நோய்க்குத் தானே மருந்தாக உள்ளாள்.
 • Translation
  in English
  Disease and medicine antagonists we surely see;
  This maid, to pain she gives, herself is remedy.
 • Meaning
  The remedy for a disease is always something different (from it); but for the disease caused by this jewelled maid, she is herself the cure.

Leave a comment