1103. தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின்

Rate this post

1103. தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின்

1103. Thaamveezhvaar Menrol Thuyilin

 • குறள் #
  1103
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிதுகொல்
  தாமரைக் கண்ணான் உலகு.
 • விளக்கம்
  தாம் விரும்புகின்ற பெண்களின் மெல்லிய தோளிடத்தே உறங்குதல் போலத் திருமாலின் உலகில் வாழும் வாழ்வு இனியதாகுமோ?
 • Translation
  in English
  Than rest in her soft arms to whom the soul is giv’n,
  Is any sweeter joy in his, the Lotus-eyed-one’s heaven?
 • Meaning
  Can the lotus-eyed Vishnu’s heaven be indeed as sweet to those who delight to sleep in the delicate arms of their beloved ?

Leave a comment