1106. உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால்

Rate this post

1106. உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால்

1106. Uruthoru uyirthalirppath Theendalaal

 • குறள் #
  1106
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  உறுதோறு உயிர்தளிர்ப்பத் தீண்டலால் பேதைக்கு
  அமிழ்தின் இயன்றன தோள்.
 • விளக்கம்
  இப்பெண்ணின் தோள்களை நான் தீண்டுந்தோறும் என் உயிர் தளிர்ப்பதால், இவளுடைய தோள்கள் அமிழ்தினால் செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Ambrosia are the simple maiden’s arms; when I attain
  Their touch, my withered life puts forth its buds again!
 • Meaning
  The shoulders of this fair one are made of ambrosia, for they revive me with pleasure every time I embrace them.

Leave a comment