1107. தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து

Rate this post

1107. தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து

1107. Thammil Irundhu Thamathupaaththu

 • குறள் #
  1107
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  தம்மில் இருந்து தமதுபாத்து உண்டற்றால்
  அம்மா அரிவை முயக்கு.
 • விளக்கம்
  அழகிய நிறமுடைய இப்பெண்ணின் சேர்க்கை, தமது வீட்டிலிருந்து தமது முயற்சியால் பெற்ற பொருளைப் பிறர்க்கும் கொடுத்துத் தானும் உண்டது போல் இன்பம் செய்வதாகும்.
 • Translation
  in English
  As when one eats from household store, with kindly grace
  Sharing his meal: such is this golden maid’s embrace.
 • Meaning
  The embraces of a gold-complexioned beautiful female are as pleasant as to dwell in one’s own house and live by one’s own (earnings) after distributing (a portion of it in charity).

Leave a comment