1109. ஊடல் உணர்தல் புணர்தல்

Rate this post

1109. ஊடல் உணர்தல் புணர்தல்

1109. Oodal Unarthal Punarthal

 • குறள் #
  1109
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம்
  கூடியார் பெற்ற பயன்.
 • விளக்கம்
  ஊடலும், ஊடல் நீங்குதலும், பின் புணர்தலுமாகிய இவை, காதால் பிணிக்கப்பட்டவர் பெற்ற பயன்களாகும்.
 • Translation
  in English
  The jealous variance, the healing of the strife, reunion gained:
  These are the fruits from wedded love obtained.
 • Meaning
  Love quarrel, reconciliation and intercourse – these are the advantages reaped by those who marry for lust.

Leave a comment