1110. அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால்

Rate this post

1110. அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால்

1110. Arithoru Ariyaamai Kandatraal

 • குறள் #
  1110
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  அறிதோறு அறியாமை கண்டற்றால் காமம்
  செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு.
 • விளக்கம்
  நூல்களைக் கற்குந்தோறும் முன்னிருந்த அறியாமை காணப்படுவது போல, இவளைச் சேரச்சேரக் காமமானது புதிதாகத் தோன்றுகிறது.
 • Translation
  in English
  The more men learn, the more their lack of learning they detect;
  ‘Tis so when I approach the maid with gleaming jewels decked.
 • Meaning
  As (one’s) ignorance is discovered the more one learns, so does repeated intercourse with a well adorned female (only create a desire for more).

Leave a comment