1114. காணின் குவளை கவிழ்ந்து

1/5 - (1 vote)

1114. காணின் குவளை கவிழ்ந்து

1114. Kaanin Kuvalai Kavizhndhu

 • குறள் #
  1114
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும்
  மாணிழை கண்ணொவ்வேம் என்று.
 • விளக்கம்
  குவளை மலர்களுக்குப் பார்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்குமானால், அவை அழகிய அணிகள் அணிந்த இவளது கண்களுக்கு நாம் ஒப்பாகமாட்டோம் என்று எண்ணி நாணிக் குனிந்து நிலத்தைப் பார்க்கும்.
 • Translation
  in English
  The lotus, seeing her, with head demiss, the ground would eye,
  And say, ‘With eyes of her, rich gems who wears, we cannot vie.’
 • Meaning
  If the blue lotus could see, it would stoop and look at the ground saying, “I can never resemble the eyes of this excellent jewelled one.”

Leave a comment