1116. மதியும் மடந்தை முகனும்

Rate this post

1116. மதியும் மடந்தை முகனும்

1116. Mathiyum Madanthai Muganum

 • குறள் #
  1116
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
  பதியின் கலங்கிய மீன்.
 • விளக்கம்
  விண்மீன்கள் சந்திரனுக்கும் இவளது முகத்துக்கும் வேறுபாடு அறிய முடியாமல் தம் இடங்களினின்று தடுமாறித் திரியலாயின.
 • Translation
  in English
  The stars perplexed are rushing wildly from their spheres;
  For like another moon this maiden’s face appears.
 • Meaning
  The stars have become confused in their places not being able to distinguish between the moon and the maid’s countenance.

Leave a comment