1117. அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப்

Rate this post

1117. அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப்

1117. Aruvaai Niraindha Avirmathikkup

 • குறள் #
  1117
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நலம் புனைந்துரைத்தல் (Nalam Punaindhuraiththal)
  The Praise of her Beauty
 • குறள்
  அறுவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல
  மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து.
 • விளக்கம்
  முன்பு குறைந்த கலையுடன் வந்து நிறைந்து விளங்கும் சந்திரனைப்போல, இப்பெண் முகத்தில் களங்கம் உளதோ? இல்லை.
 • Translation
  in English
  In moon, that waxing waning shines, as sports appear,
  Are any spots discerned in face of maiden here?
 • Meaning
  Could there be spots in the face of this maid like those in the bright full moon ?

Leave a comment