1121. பாலொடு தேன்கலந் தற்றே

Rate this post

1121. பாலொடு தேன்கலந் தற்றே

1121. Paalodu Thenkalan Thatre

 • குறள் #
  1121
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
  வாலெயிறு ஊறிய நீர்.
 • விளக்கம்
  இப்பனிந்த சொல்லையுடையவளது வெள்ளிய பற்களிலிருந்து ஊறியநீர், பாலோடு தேன் கலந்தது போன்ற இனிமையுடையது.
 • Translation
  in English
  The dew on her white teeth, whose voice is soft and low,
  Is as when milk and honey mingled flow.
 • Meaning
  The water which oozes from the white teeth of this soft speeched damsel is like a mixture of milk and honey.

Leave a comment