1122. உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற்

5/5 - (1 vote)

1122. உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற்

1122. Udambodu Uyiridai Ennamat

 • குறள் #
  1122
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  உடம்பொடு உயிரிடை என்னமற் றன்ன
  மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு.
 • விளக்கம்
  இப்பெண்ணோடு எம்மிடத்து உண்டான உறவு, உடம்போடு உயிருக்கு எத்தகைய தொடர்பு உண்டோ, அத்தகையது.
 • Translation
  in English
  Between this maid and me the friendship kind
  Is as the bonds that soul and body bind.
 • Meaning
  The love between me and this damsel is like the union of body and soul.

Leave a comment