1126. கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின்

Rate this post

1126. கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின்

1126. Kannullin Pogaar Imaippin

 • குறள் #
  1126
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  காதற் சிறப்புரைத்தல் (Kaathar Sirappuraiththal)
  Declaration of Love’s Special Excellence
 • குறள்
  கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருகுவரா
  நுண்ணியர்எம் காத லவர்.
 • விளக்கம்
  என் காதலர் எனது கண்களை விட்டு எப்பொழுதும் வெளியே செல்லார்; அவர் அங்கு இருப்பதை மறந்து இமை கொட்டினேனாயினும் அவர் வருந்த மாட்டார்; அவர் அதிக நுட்பமானவர்.
 • Translation
  in English
  My loved one’s subtle form departs not from my eyes;
  I wink them not, lest I should pain him where he lies.
 • Meaning
  My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is so ethereal.

Leave a comment