1134. காமக் கடும்புனல் உய்க்கும்

Rate this post

1134. காமக் கடும்புனல் உய்க்கும்

1134. Kaamak Kadumpunal Uyikkum

 • குறள் #
  1134
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நாணுத் துறவுரைத்தல் (Naanuth Thuravuraiththal)
  The Abandonment of Reserve
 • குறள்
  காமக் கடும்புனல் உய்க்கும் நாணொடு
  நல்லாண்மை என்னும் புணை.
 • விளக்கம்
  நாணமும் நல்ல வீரமுமாகிய தெப்பங்களை, காமமாகிய வலிய வெள்ளம் என்னிடமிருந்து பிரித்து அடித்துக் கொண்டு செல்கின்றது.
 • Translation
  in English
  Love’s rushing tide will sweep away the raft
  Of seemly manliness and shame combined.
 • Meaning
  The raft of modesty and manliness, is, alas, carried-off by the strong current of lust.

Leave a comment