1142. மலரன்ன கண்ணாள் அருமை

Rate this post

1142. மலரன்ன கண்ணாள் அருமை

1142. Malaranna Kannaal Arumai

 • குறள் #
  1142
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
  அலரெமக்கு ஈந்ததிவ் வூர்.
 • விளக்கம்
  மலர் போன்ற கண்களை உடையவள் அருமையை அறியாது இவ்வூர், இவனோடு இவளுக்குத் தொடர்பு உண்டு என்று தூற்றுதலால் அவளை எனக்குக் கொடுத்தது.
 • Translation
  in English
  The village hath to us this rumour giv’n, that makes her mine;
  Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.
 • Meaning
  Not knowing the value of her whose eyes are like flowers this town has got up a rumour about me.

Leave a comment