1147. ஊரவர் கெளவை எருவாக

Rate this post

1147. ஊரவர் கெளவை எருவாக

1147. Ooravar Kauvai Eruvaaga

 • குறள் #
  1147
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  ஊரவர் கெளவை எருவாக அன்னைசொல்
  நீராக நீளும்இந் நோய்.
 • விளக்கம்
  இக்காதல் நோயாகிய பயிர், ஊராரின் தூற்றுதலை எருவாகவும், தாயின் கடுஞ்சொல்லை நீராகவும் கொண்டு வளரும்.
 • Translation
  in English
  My anguish grows apace: the town’s report
  Manures it; my mother’s word doth water it.
 • Meaning
  This malady (of lust) is manured by the talk of women and watered by the (harsh) words of my mother.

Leave a comment