1148. நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால்

Rate this post

1148. நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால்

1148. Neiyaal Erinuthuppem Endratraal

 • குறள் #
  1148
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கெளவையால்
  காமம் நுதுப்பேம் எனல்.
 • விளக்கம்
  தூற்றுதலினால் காதலைக் குறைப்போம் என்று நினைத்தல், நெய்யினால் நெருப்பை அவிப்போம் என்று நினைத்தல் போன்றது.
 • Translation
  in English
  With butter-oil extinguish fire! ‘Twill prove
  Harder by scandal to extinguish love.
 • Meaning
  To say that one could extinguish passion by rumour is like extinguishing fire with ghee.

Leave a comment