0439. வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை

Rate this post

0439. வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை

0439. Viyavarka Enjaandrum Thannai

 • குறள் #
  0439
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
  நன்றி பயவா வினை.
 • விளக்கம்
  எக்காலத்தும் தன்னை மதித்து வியப்படையக் கூடாது. நன்மை தராத செயலை விரும்பவும் கூடாது.
 • Translation
  in English
  Never indulge in self-complaisant mood,
  Nor deed desire that yields no gain of good.
 • Meaning
  Let no (one) praise himself, at any time; let him not desire to do useless things.

Leave a comment