0527. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும்

Rate this post

0527. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும்

0527. Kaakkai Karavaa Karaindhunnum

 • குறள் #
  0527
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  சுற்றந் தழால் (Sutrand Thazhaal)
  Cherishing One’s Kindred
 • குறள்
  காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
  அன்னநீ ரார்க்கே உள.
 • விளக்கம்
  காக்கை இரையைக் கண்டால் அதை மறைக்காது தன் இனத்தை அழைத்து உண்ணும். அத்தகைய குணம் உடையவர்க்கே சுற்றத்தால் அடையக் கூடிய பல செல்வங்களும் உளவாம்.
 • Translation
  in English
  The crows conceal not, call their friends to come, then eat;
  Increase of good such worthy ones shall meet.
 • Meaning
  The crows do not conceal (their prey), but will call out for others (to share with them) while they eat it; wealth will be with those who show a similar disposition (towards their relatives).

Leave a comment