0954. அடுக்கிய கோடி பெறினும்

5/5 - (1 vote)

0954. அடுக்கிய கோடி பெறினும்

0954. Adukkiya Kodi Perinum

 • குறள் #
  0954
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
  குன்றுவ செய்தல் இலர்.
 • விளக்கம்
  அடுக்கிய பலகோடி அளவினதாகிய பொருளைப் பெற்றாலும், உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவர் தம் குடியின் சிறப்புக் குறைவதற்குக் காரணமான செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Millions on millions piled would never win
  The men of noble race to soul-degrading sin.
 • Meaning
  Though blessed with immense wealth, the noble will never do anything unbecoming.

Leave a comment