0956. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா

Rate this post

0956. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா

0956. Salampatrich Chaalpila Seiyaarmaa

 • குறள் #
  0956
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிமை (Kudimai)
  Nobility
 • குறள்
  சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
  குலம்பற்றி வாழ்தும்என் பார்.
 • விளக்கம்
  குற்றமற்ற தம் குடிப்பண்புடன் வாழ்வோர் என்போர், வஞ்சனையாகக் குலத்திற்குப் பொருந்தாத தொழில்களைச் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Whose minds are set to live as fits their sire’s unspotted fame,
  Stooping to low deceit, commit no deeds that gender shame.
 • Meaning
  Those who seek to preserve the irreproachable honour of their families will not viciously do what is detrimental thereto.

Leave a comment