0965. குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர்

Rate this post

0965. குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர்

0965. Kundrin Anaiyaarum Kundruvar

 • குறள் #
  0965
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
  குன்றி அனைய செயின்.
 • விளக்கம்
  குடிப்பிறப்பால் மலைபோல் உயர்ந்தவராயினும், தாழ்வு வருவதற்குக் காரணமான செயல்களை, ஒரு குன்றிமணியின் அளவு செய்வார்களானாலும் தாழ்ந்து விடுவர்.
 • Translation
  in English
  If meanness, slight as ‘abrus’ grain, by men be wrought,
  Though like a hill their high estate, they sink to nought.
 • Meaning
  Even those who are exalted like a hill will be thought low, if they commit deeds that are debasing.

Leave a comment