0970. இளிவரின் வாழாத மானம்

Rate this post

0970. இளிவரின் வாழாத மானம்

0970. Ilivarin Vaazhaatha Maanam

 • குறள் #
  0970
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
  ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு.
 • விளக்கம்
  மானக்கேடு வந்தால் உயிர்வாழ முடியாத மானமுடையவரது புகழ் வடிவை உலகத்தவர் வணங்கித் துதிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Who, when dishonour comes, refuse to live, their honoured memory
  Will live in worship and applause of all the world for aye!
 • Meaning
  The world will (always) praise and adore the fame of the honourable who would rather die than suffer indignity.

Leave a comment