0971. ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை

Rate this post

0971. ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை

0971. Olioruvarku Ulla Verukkai

 • குறள் #
  0971
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளிஒருவற்கு
  அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது பெருமைக்குக் காரணம், மற்றவர் செய்ய முடியாதவற்றைத் தான் செய்யக் கருதும் ஊக்கமிகுதி; ஒருவனுக்குத் தாழ்வாவது, அவ்வாறு செய்யமுயலாது வாழ்வோம் என நினைத்தல்.
 • Translation
  in English
  The light of life is mental energy; disgrace is his
  Who says, ‘I ‘ill lead a happy life devoid of this.’
 • Meaning
  One’s light is the abundance of one’s courage; one’s darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)

Leave a comment