0972. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்

Rate this post

0972. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்

0972. Pirappokkum Ellaa Uyirkkum

 • குறள் #
  0972
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
  செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.
 • விளக்கம்
  மக்கள் பிறப்பால் ஒத்தவர்களாயினும், பெருமை சிறுமை என்னும் அவர்களது சிறப்பியல்புகள் அவர்கள் செய்யும் தொழில்களின் வேறுபாட்டால் ஒத்திருப்பதில்லை.
 • Translation
  in English
  All men that live are one in circumstances of birth;
  Diversities of works give each his special worth.
 • Meaning
  All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions.

Leave a comment