0979. பெருமை பெருமிதம் இன்மை

Rate this post

0979. பெருமை பெருமிதம் இன்மை

0979. Perumai Perumitham Inmai

 • குறள் #
  0979
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
  பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.
 • விளக்கம்
  பெருமைக் குணமாவது செருக்கிலா திருத்தல்; சிறுமைக் குணமாவது அச்செருக்கினை அளவின்றிக் கொண்டிருத்தல்.
 • Translation
  in English
  Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
  Riding on car of vanity supreme.
 • Meaning
  Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness.

Leave a comment