0980. அற்றம் மறைக்கும் பெருமை

Rate this post

0980. அற்றம் மறைக்கும் பெருமை

0980. Atram Maraikkum Perumai

 • குறள் #
  0980
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பெருமை (Perumai)
  Greatness
 • குறள்
  அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
  குற்றமே கூறி விடும்.
 • விளக்கம்
  பெருமைக் குணமுடையவர் பிறர் குற்றங்களை மறைப்பர். சிறுமைக் குணமுடையவர் பிறர் குற்றங்களையே கூறிவிடுவர்.
 • Translation
  in English
  Greatness will hide a neighbour’s shame;
  Meanness his faults to all the world proclaim.
 • Meaning
  The great hide the faults of others; the base only divulge them.

Leave a comment