0983. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம்

Rate this post

0983. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம்

0983. Anbunaan Oppuravu Kannottam

 • குறள் #
  0983
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
  ஐந்துசால் ஊன்றிய தூண்.
 • விளக்கம்
  அன்புடைமை, நாணம், உதவி செய்தல், கண்ணோட்டம், உண்மை பேசுதல் என்று சொல்லப்பட்ட ஐந்தும் சால்பு என்னும் பாரத்தைச் சுமக்கும் தூண்களாகும்.
 • Translation
  in English
  Love, modesty, beneficence, benignant grace,
  With truth, are pillars five of perfect virtue’s resting-place.
 • Meaning
  Affection, fear (of sin), benevolence, favour and truthfulness; these are the five pillars on which perfect goodness rests.

Leave a comment