0985. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல்

5/5 - (1 vote)

0985. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல்

0985. Aatruvaar Aatral Panithal

 • குறள் #
  0985
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  சான்றாண்மை (Saandraanmai)
  Perfectness
 • குறள்
  ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
  மாற்றாரை மாற்றும் படை.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலை முடிப்பவரது வலிமையாவது, தாழ்ந்து நடத்தல்; அஃது அறிவுடையோர் பகைவரை நண்பராக்கும் கருவியுமாகும்.
 • Translation
  in English
  Submission is the might of men of mighty acts; the sage
  With that same weapon stills his foeman’s rage.
 • Meaning
  Stooping (to inferiors) is the strength of those who can accomplish (an undertaking); and that is the weapon with which the great avert their foes.

Leave a comment