1022. ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும்

Rate this post

1022. ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும்

1022. Aalvinaiyum Aandra Arivum

 • குறள் #
  1022
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனஇரண்டின்
  நீள்வினையால் நீளும் குடி.
 • விளக்கம்
  முயற்சியும், சிறந்த அறிவும் என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டினையுமுடைய, இடைவிடாத செயலால் ஒருவனது குடி உயரும்.
 • Translation
  in English
  The manly act and knowledge full, when these combine
  In deed prolonged, then lengthens out the race’s line.
 • Meaning
  One’s family is raised by untiring perseverance in both effort and wise contrivances.

Leave a comment