1030. இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும்

Rate this post

1030. இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும்

1030. Idukkankaal Kondrida Veezhum

 • குறள் #
  1030
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  குடிசெயல் வகை (KudiSeyal Vagai)
  The Way of Maintaining the Family
 • குறள்
  இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
  நல்லாள் இலாத குடி.
 • விளக்கம்
  தாங்கவல்ல நல்ல ஆண்மகன் இல்லாத குடும்பம், துன்பமாகிய கோடரி அடியை வெட்டிச் சாய்க்க விழுந்து விடும்.
 • Translation
  in English
  When trouble the foundation saps the house must fall,
  If no strong hand be nigh to prop the tottering wall.
 • Meaning
  If there are none to prop up and maintain a family (in distress), it will fall at the stroke of the axe of
  misfortune.

Leave a comment