1055. கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால்

Rate this post

1055. கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால்

1055. Karappilaar Vaiyagaththu Unmaiyaal

 • குறள் #
  1055
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையால் கண்ணின்று
  இரப்பவர் மேற்கொள் வது.
 • விளக்கம்
  எதிரில் சென்று நின்ற அளவிலே மறைக்காமல் கொடுப்பவர், உலகத்தில் உள்ளதால் இரப்பவர் இரத்தலை மேற்கொள்கின்றனர்.
 • Translation
  in English
  Because on earth the men exist, who never say them nay,
  Men bear to stand before their eyes for help to pray.
 • Meaning
  As there are in the world those that give without refusing, there are (also) those that prefer to beg by simply standing before them.

Leave a comment